Trauma

 

“Trauma is wat er binnenin je gebeurt, als gevolg van wat er met je is gebeurd” – Gabor Maté

Trauma is een fysieke, emotionele en/of psychische reactie op een heftige gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen. Bij langdurige stress, bij schrik of gevaar, wil ons lichaam vechten of vluchten. Als dit niet kan komen we in een staat van bevriezing of splitst een deel van ons af. De vecht, vlucht, bevriesreactie is een oerreactie en ontstaat vanuit het instinctieve reptielenbrein. We komen in een staat van overleven.

Langdurige stress maakt dat het lichaam alert blijft en moeilijk kan ontspannen. De psoas spier, de spier van de ziel, is dan doorlopend aangespannen. Ook het sympathisch zenuwstelsel blijft actief wat op termijn psychische en fysieke klachten kan geven.

“Van overleven naar leven”

De afgelopen jaren heb ik me verdiept in vroegkinderlijk trauma. Trauma dat ontstaan is in de periode vanaf de conceptie tot aan de jonge kinderjaren. Waarbij de tijd in de baarmoeder en de geboorte veel invloed blijken te hebben op ons leven. Het gaat hierbij over de tijd waaraan we geen tot weinig bewuste cognitieve herinneringen hebben. We hebben in die periode een veel minder bekende vorm van herinnering, celherinnering. De ingang om hiermee te werken is via het lichaam.

Daarnaast heb ik me in bredere zin verdiept in trauma en in verschillende (lichaamsgerichte) methodieken die gericht zijn op het vergroten van je (lichaams)bewustzijn en het meer laten stromen van de levensenergie.

IoPT
Identity oriented Psychotrauma Therapy
IoPT is gebaseerd op het gedachtengoed van Franz Ruppert. Hierbij wordt er van uitgegaan dat iedereen een Getraumatiseerd deel, Overlevingsdeel en een Gezond deel heeft. IoPT wordt ook wel het opstellen van het verlangen, zelfresonantie of de intentiemethode genoemd. Je formuleert hiervoor als start een intentie in één zin. Dat kan een verlangen, vraag of een fysieke klacht zijn. Vervolgens worden verschillende woorden (innerlijke delen) uit de zin opgesteld. Hoe meer we voor onze innerlijke (kind)delen gaan zorgen hoe groter ons Gezonde deel wordt en hoe meer de levensenergie kan stromen.

BRTT® & TRB® – Trauma Release Breathwork
BRTT® – Body Remembers Trauma Therapy
Hierbij wordt het lichaam door middel van oefeningen in trilling gebracht. Door het trillen kan de bevriezing loskomen en kunnen onafgemaakte vecht – vlucht bewegingen worden afgemaakt. Hiermee kan het lichaam vastgezette spanning, klachten en / of emoties loslaten en komt er ruimte vrij.

TRB® – Trauma Release Breathwork
Door middel van zeven verschillende ademhalingstechnieken kan het lichaam op een diepe laag opgebouwde spanning loslaten. Door het ademen kom je steeds meer uit je hoof en in je lichaam. Daarnaast kan er bij deze ademhalingsreeks DMT vrijkomen wat diepe inzichten kan geven.

Systemisch Lichaamswerk
Zie onder Opstellingen

Opstellingen

Een opstelling (systemisch werken) is een prachtige manier om inzicht te krijgen in een vraag.