Ontvouwen

Nieuw
In de knop
Een veilige bedding
Voorzichtig openen
Ontvouwen
Op weg

Hart
Hart openen
Voor jezelf
Voor anderen
Geven en
Ontvangen
Met steun
In de rug